ἀ-δήρῑτος

[33] ἀ-δήρῑτος, kampflos, ungekämpft, πόνος Il. 17, 42 (ἅπαξ εἰρημ.); Polyb. 1, 2, 3; unbestritten, unbezwinglich, ἀνάγκης σϑένος Aesch. Pr. 105. – Adv. -ίτως, unbestritten, unzweifelhaft, Plut., z. B. Pomp. 76.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 33.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: