ἀ-εκάζομαι

[41] ἀ-εκάζομαι, nur part., = ἀέκων, Hom. viermal, καὶ τὰ φέρει ἀεκαζόμενος Od. 18, 135, οἵ μ' ἀεκαζομένην μνῶνται 19, 133, πόλλ' ἀεκαζομένους 13, 277, πόλλ' ἀεκαζομένη Iliad. 6, 458; – hymn. Cerer. 30.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 41.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: