ἀ-ερκής

[42] ἀ-ερκής, γόος, unbegrenzte Trauer, v. l. Qu. Sm. 5, 607, für ἀεικής.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 42.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: