ἀ-ζηλο-τύπητος

[43] ἀ-ζηλο-τύπητος, unbeneidet, Cic. Att. 13, 19; Plut. an seni resp. 7.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 43.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: