ἀ-ηδής

[44] ἀ-ηδής, ές (ἦδος), unangenehm, widrig, τινί, ἀηδέστερος Her. 7, 101; oft in att. Prosa, wie Plat., sowohl von Dingen, die einen unangenehmen Eindruck auf die Sinne machen, dem ἡδύς entgegengesetzt (οὐκ ἀηδές ἐστιν, es ist sehr angenehm), als auch von Menschen, die lästig werden, wie ἀδολέσχης Theaet. 195 b; vgl. Theophr. Chat. 20; Dem. 47, 28 von einem streitsüchtigen Menschen; τὸ ἀηδές, Widerwille, πρός τινα Isocr. 5, 37. – Adv. ἀηδῶς, unangenehm, ἔχειν τινί Dem. 20, 142, Jemanden nicht leiden können; ähnlich ἀηδῶς διακεῖσϑαι πρός τινα Lys. 16, 2; Plut. Demetr. 42.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 44.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: