ἀ-θαλάσσευτοι

[45] ἀ-θαλάσσευτοι, νῆες, die noch nicht in's Meer gebracht sind, Poll. 1, 121.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 45.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: