ἀ-θαλλής

[45] ἀ-θαλλής, ές, nicht grünend, δένδρεον Orac. bei Ath. XII, 5248; δάφναι Plut. Pomp. 31.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 45.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: