ἀ-θείαστος

[45] ἀ-θείαστος, nicht von Gott eingegeben, ἐπίνοια Plut. Cor. 33.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 45.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: