ἀ-θεσία

[46] ἀ-θεσία, , Bundbrüchigkeit, oft bei Polyb., z. B. 3, 78, f. ἀϑετέω.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 46.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: