ἀ-θλιβής

[47] ἀ-θλιβής, ές, Nonn. χαλινός, nicht drückend, D. 37, 219; nicht gedrückt, μαζοί 9, 30.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 47.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: