ἀ-θυρο-γλωττία

[48] ἀ-θυρο-γλωττία, , das freche, unbesonnene Schwatzen, Pol. 8, 12, 1. Von.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 48.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: