ἀ-θυρό-στομος

[48] ἀ-θυρό-στομος, = -γλωσσος, ἀχώ, Soph. Phil. 188, geschwätzig. Schol. πολυλάλητος.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 48.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: