ἀ-θόρυβος

[47] ἀ-θόρυβος, ohne Störung, συνουσία Plat. Legg. I, 640 c; ohne Lärm, ruhig, εἴςοδος Pol. 8, 31; öfter Plut. – Adv., Eur. Or. 722.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 47.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: