ἀ-θύρωτος

[48] ἀ-θύρωτος, nicht mit einer Thür verschlossen, Suid. u. B. A. 352, στόμα v. l. Ar. Ran. 838 für ἀπὐλωτον.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 48.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: