ἀ-θώπευτος

[49] ἀ-θώπευτος, nicht durch Schmeicheleien zu besänftigen, τῆς γλώσσης, meiner Zunge, Eur. Andr. 460; vom κάπρος Paul. Sil. 44 (VI, 168). – Teles beim Stob. llor. 97, 31 a. E., neben ἀκολάκευτος, act., der nicht schmeichelt.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 49.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: