ἀ-θώρηκτος

[49] ἀ-θώρηκτος, 1) dasselbe, Nonn. D. 35, 162. – 2) nicht berauscht, Hippocr.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 49.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: