ἀ-θῷος

[48] ἀ-θῷος (ϑωή), ungestraft, Eur. Med. 1300 Bacch. 671; πληγῶν, frei von Schlägen, Ar. Nub. 1395. Häufiger in Prosa, bes. bei den Rednern, ἀϑῷος ἀδικημάτων [48] Lyc. 79; τῶν ἀσεβημάτων D. Sic. 14, 76; ἀϑῷος τῆς Φιλίππου δυναστείας, ohne durch Philipps Macht Schaden zu erleiden, Dem. 18, 270; κινδύνους ἀϑῴους ποιεῖν, unschädlich machen, Id. prooem. 26. (Der Accent führt schon darauf, ἀϑῷος für ἀϑώϊος zu schreiben, doch steht noch an vielen Stellen ἄϑωος.)

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 48-49.
Lizenz:
Faksimiles:
48 | 49
Kategorien: