ἀ-κάκυντος

[67] ἀ-κάκυντος, unverletzt, neben ἀπαϑής, Hierocl.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 67.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: