ἀ-κάρπιστα

[68] ἀ-κάρπιστα πεδία, Eur. Phoen. 210, unfruchtbare Gefilde.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 68.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: