ἀ-κάρπωτος

[68] [68] ἀ-κάρπωτος, ohne Frucht, γῆ Theophr. – Aesch. Eum. 684 χρησμοὶ ἀκ., nicht erfüllte Orakel; Soph. Ai. 176 νίκας ἀκάρπωτον χάριν, wegen eines fruchtlosen Sieges, für den nicht gedanktwird.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 68-69.
Lizenz:
Faksimiles:
68 | 69
Kategorien: