ἀ-κέντητος

[70] ἀ-κέντητος, ungestachelt, Pind. Ol. 1, 21; Asclepiad. 30 (V, 203); Ael. H. A. 15, 24, wo früher ἄκεντοι stand.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 70.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: