ἀ-κίχητος

[73] ἀ-κίχητος, unerreichbar, Hom. einmal, ἀκίχητα διώκων Iliad. 17, 75, vgl. Scholl. Nicanor.; – oft bei Nonn.; für Bitten unzugänglich, unerbittlich, ἤϑεα Διός Aesch. Prom. 1 92.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 73.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: