ἀ-κακο-ήθευτος

[67] ἀ-κακο-ήθευτος, = folgd., Eust.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 67.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika