ἀ-καλλ-ιέρητος

[67] ἀ-καλλ-ιέρητος, ἀθύτων καὶ ἀκ. ὄντων τῶν ἱερῶν Aeschin. 3, 131 vgl. 152, was Luc. Bis acc. 3 nachahmt, da die Opfer ungünstig, den Göttern nicht angenehm waren.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 67.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika