ἀ-καμαντό-χαρμαν

[67] ἀ-καμαντό-χαρμαν, Αἶαν Pind. frg. 179, unermüdlich im Kampfe, eigenthümlicher vocativ.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 67.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: