ἀ-καμπτό-ποδες

[68] ἀ-καμπτό-ποδες, ἐλέφαντες Nonn. D. 15, 148, mit unbiegsamem Fuße.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 68.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: