ἀ-καμπής

[67] ἀ-καμπής, ές, unbiegsam, Theophr.; Luc. Deor. D. 10, 2; ἀκαμπίστερος. Plut. u. oft Nonn.; Orph.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 67.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: