ἀ-κανόνιστος

[68] ἀ-κανόνιστος, nicht geregelt, E. M.; nicht kanonisch, Κ. S.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 68.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: