ἀ-καρφής

[69] ἀ-καρφής, ές, nicht getrocknet, φλοιός Nicand. bei Ath. IV, 133 d.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 69.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: