ἀ-κατά-ληκτος

[69] ἀ-κατά-ληκτος, ohne Ende, Ocell. Luc. 4, neben συνεχής; – μέτρα ἀκ., wo der letzte Versfuß vollständig ist, Gramm.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 69.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika