ἀ-κατά-πληκτος

[69] ἀ-κατά-πληκτος, unerschrocken, Dion. Hal. 1, 81; adv. oft D. Hal. u. a.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 69.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika