ἀ-κατά-σχετος

[69] ἀ-κατά-σχετος, nicht zu halten, nicht zu bändigen, Plut. Mar. 44; δάκρυα Diod. S. 17, 38. – Adv. unaufhaltsam, φέρεσϑαι Plut. Cam. 37.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 69.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika