ἀ-κατα-κάλυπτος

[69] ἀ-κατα-κάλυπτος, unverhüllt, offen, Pol. 15, 27, 2.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 69.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika