ἀ-κατα-κόσμητος

[69] ἀ-κατα-κόσμητος, ungeordnet, Plut. def. orac. 25, neben ἄτακτος.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 69.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika