ἀ-κατα-σήμαντον

[69] ἀ-κατα-σήμαντον ἔνταλμα, nicht aufgezeichneter, mündlicher Befehl, Herodian 3, 11, 19.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 69.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika