ἀ-κατ-έργαστος

[69] ἀ-κατ-έργαστος, nicht verarbeitet, roh, Longin.; – unverdaut, τροφή Arist. part. an. 2, 3, 9.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 69.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: