ἀ-κηράσιος

[72] ἀ-κηράσιος, Hom. einmal, Od. 9, 205 οἶνον ἡδὺν ἀκηράσιον, ϑεῖον ποτόν, unverfälscht, edel; Ap. Rh. 2, 1272; λειμῶνες, noch nicht gemähte Wiesen, H. h. Merc. 72; rein, φῶς Ep. ad. 684 (VIII, 1), γυίων ἄνϑος Rhian. 4 (XII, 93); Nonn. öfter.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 72.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: