ἀ-κλαυτεί

[73] ἀ-κλαυτεί, Callim. Dian. 267, u. in VLL. ἀ-κλαυστί od. ἀκλαυτί, ohne Weinen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 73.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: