ἀ-κοίμητος

[75] ἀ-κοίμητος, schlaf-, raftlos, ῥεῠμα Aesch. Prom. 139; Νύμφαι Theocr. 13, 44; πόδες Ep. ad. 664 (VII, 337); δόρατα Bian. 18 (VII, 396); in sp. Prosa, πῠρ, vom Feuer der Vestalinnen, Plut. Camill. 20.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 75.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: