ἀ-κοίτης

[75] ἀ-κοίτης, ου, ὁ (a copul. u. κοίτη), Bettgenoß, Gatte, Hom. dreimal, als Versende, Iliad. 15, 91 ὅς τοι ἀκοίτης, Od. 5, 120 φίλον ποιήσετ' ἀκοίτην, 21, 88 φίλον ὤλεσ' ἀκοίτην;Pind. N. 5, 28; Soph. Tr. 522 u. sonst bei Dichtern.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 75.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: