ἀ-κράαντος

[79] ἀ-κράαντος, = ἄκραντος, Hom. dreimal, Iliad. 2, 138 ἔργον ἀκράαντον, Od. 2, 202 ϑεοπροπίης, ἣν σὺ [79] μυϑέαι ἀκράαντον, 19, 565 ὄνειροι ἔπε' ἀκράαντα φέροντες.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 79-80.
Lizenz:
Faksimiles:
79 | 80
Kategorien: