ἀ-κράτωρ

[81] ἀ-κράτωρ, ορος, = ἀκρατής, 1) schwach, Soph. Phil. 484. – 2) nicht mächtig, ἑαυτοῦ Plat. Rep. IX, 529 c; Crit. 121 a; Arr. An. 6, 25, 6; Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 81.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: