ἀ-κρασία

[80] ἀ-κρασία, ἡ (ἀκρατής), = ἀκράτεια, Unenthaltsamkeit, Ausschweifung, von Xen. an, Mem. 4, 5, 6 ff.; der σωφροσύνη entgegengesetzt wieder ἐγκράτεια; Conv. 8, 27; ἀκρασίαν παρέχεσϑαι, sich ausschweifend zeigen, Isocr. 15, 222; ἀκρ. βίου Dem. 2, 18; neben πλεονεξία 26, 25; seit Arist., z. B. Eth. N. 7, 4 Magn. 2, 6, herrschende Form; Plut., ἡ πρὸς τὸ λαλεῖν ἀκρ. Lyc. 19, u. sonst.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 80.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: