ἀ-κραταῖον

[80] ἀ-κραταῖον, bei Athen. XV, 6866, ist jetzt richtig in ἀκρατέα geändert.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 80.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: