ἀ-κριτό-μῡθος

[82] ἀ-κριτό-μῡθος, Hom. zweimal, Iliad. 2, 246 Θερσῖτ' ἀκριτόμυϑε, verwirrtes Zeug redend; Od. 19, 560 ὄνειροι ἀμήχανοι ἀκριτόμυϑοι, die schwer zu deuten sind, ἀμήχανοι, weil sie nicht deutlich reden, ἀκριτόμυϑοι; – γραῦς Naumach. Stob. floril. 74, 7.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 82.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: