ἀ-κτήμων

[86] ἀ-κτήμων, ον, besitzlos, arm, Hom. zweimal, Iliad. 9, 126. 268 οὐδέ κεν ἀκτήμων ἐριτίμοιο χρυσοῖο (εἴη), homerisch = er würde viel Gold besitzen;– πενία Theocr. 16, 38; Ggstz von κτηματικός Plut. Sol. 14.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 86.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: