ἀ-κωμ ῳδήτως

[87] ἀ-κωμ ῳδήτως, ohne komische Verspottung, Luc. V. H. 1, 2.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 87.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: