ἀ-κόλουθος

[76] ἀ-κόλουθος ( copul. u. κέλευϑος, vgl. Plat. Crat. 405 c), 1) der den Weg miteinem andern zusammenmacht, Begleiter, bes. Diener, Lys. 32, 16; ἀκ. σοὶ ἠκολούϑει Xen. Mem. 3, 13, 6; καὶ ϑεράπων Plat. Conv. 203 c, u. öfter; παῖδες ἀκ. Dem. 86, 45. 45, 61; Luc. Nigr. 13, 20, u. sonst; οἱ ἀκ., beim Heere, der Troß, Xen. Cyr. 5, 2, 7. Später: Nachfolger, Schüler. – 2) adj., woraus folgend, damit übereinstimmend, gewöhnl. c. dat., δίκαι ταῖς πράξεσιν ἀκ. Plat. Legg. IX, 853 a; δύναμιν ἀκ., οἷς ψηφίζεσϑε, οὐκ ἔχετε, Dem. 13, 33; νόμῳ νόμος 24, 144; bes. im neutr., Plat. Gorg. 457 e, mit σύμφωνα verb.; auch c. gen., Ar. Ach. 413 τὰ ἀκόλουϑα τῶν ῥακῶν; Plat. Phaed. 111 c τούτων ἀκόλουϑον εὐδαιμονίαν; Xen. O. 3, 2. 11, 12; ganz einfach οὐκ ἀκόλουϑά ἐστι τὸ ἐπιϑήσεσϑαι καὶτὸ λύσειν τὴν γέφυραν An. 2, 4, 10. – Adv. ἀκολούϑως, übereinstimmend, τινί, womit, folglich, ἔχειν τινί Din. 3, 13. ἀκολούτει, für -ϑει, sagt der Scythe Ar. Th. 1198.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 76.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: