ἀ-κόλυμβος

[76] ἀ-κόλυμβος, der nicht schwimmen kann, Batr. 157; in sp. Prosa, wie Plut. de exil. 1.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 76.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: