ἀ-κύκλιος

[87] ἀ-κύκλιος, der den gewöhnlichen Jugendunterricht nicht durchgemacht, im Ggstz des ἐγκύκλιος, Plat. com. bei B. A. 373 = ἀ-παίδευτος.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 87.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: